Πολιτική Επιστροφών - The Doyens Club
Address:bedoyen@thedoyensclub.gr

Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους της επιχείρησης.

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διαφορετικά από τα πωληθέντα προϊόντα, εφόσον έχει προηγουμένως συνομολογηθεί με την επιχείρηση, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.  Η επιστροφή γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση.

2) Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, κατ’ ελάχιστο δεν θα γίνονται δεκτά.

Επίσης στην περίπτωση που παραλειφθεί ελαττωματικό προϊόν λόγω της μεταφοράς ή ελλιπούς τρόπου συσκευασίας, θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με την επιχείρηση εγγράφως / ηλεκτρονικά / τηλεφωνικά και προσκόμιση φωτογραφίας στο email της επιχείρησης (mail@thedoyensclub.gr) με σκοπό την εξακρίβωση της καταγγελίας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία, καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη, βαρύνουν την επιχείρηση, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει της αγοράς του. Σε αυτήν την περίπτωση η επιστροφή θα πρέπει να γίνει εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, από τις υπηρεσίες courier στον πελάτη. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Aν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση.

2) Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, κατ’ ελάχιστο δεν θα γίνονται δεκτά.

3) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η επιχείρηση υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 7 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

4) Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής & παράδοσης, με εξαίρεση την περίπτωση όπου ο πελάτης υπαναχωρήσει προτού η παραγγελία αποσταλεί.

5) Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη (το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων) και να προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

The Doyens Club